İş Sağlığı Hizmetleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İşyeri Hekimlerimiz;

 • İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek,
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek iş ile çalışanın uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,
 • Kantin,yemekhane,yatakhane,kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muyeneleri yapmak,
 • Gece vardiyaları dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek,
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak
konularında faaliyet göstermektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Yardımcı Sağlık Personellerimiz;

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak,
 •  İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
 •  İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak
konularında faaliyet göstermektedir.