Eğitim Hizmetleri

       EĞİTİM HİZMETLERİ

       6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince, işyerlerinin işçilerine vermekle yükümlü oldukları Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi için DAYANAK OSGB ekonomik çözümlerle hizmet vermektedir. Eğitimlerimiz çalışanlarda davranış değişikliği sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Eğitime katılan personele Katılım Belgesi verilmektedir.
6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenlenen Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve diğer eğitimler;

       Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Genel Ergonomi,
 • Ofis Ergonomisi
 • Endüstriyel Ergonomi
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı.
 • Meslek hastalıklarının sebepleri, korunma yolları
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • İlkyardım ve kurtarma.
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri,
 • Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.
 • İş hijyeni
 • Risk Değerlendirmesi Eğitimi
 • Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi
 • Acil Durum Planlama Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Genel Prensipleri
 • İş Kazası Sonrasında Ortaya Çıkan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar
 • İş Kazalarının İncelenmesi

       Acil Durum Ekip Eğitimleri

 • Acil durum nedir?
 • Acil durum eylem planı nedir?
 • Acil durum eylem planına göre arama, kurtarma, ilkyardım ve söndürme ekip üyeleri kimlerdir?
 • Ekiplerin görev ve sorumlulukları nelerdir?
 • İşyerinde acil durum kapsamında sayılabilecek riskler nelerdir?
 • Acil durum oluşmaması için alınacak önlemler nelerdir?
 • Acil durumlarda iletişim nasıl olmalıdır?
 • Acil durumlarda ilk müdahale yöntemleri nasıl olmalıdır?
 •  Yaralı taşıma teknikleri nelerdir?
 • Söndürme maddeleri nelerdir ve yangın tüplerinin kullanımı nasıldır?
 • İşletmedeki güvenlik önlemleri ne işe yarar?
 • Acil durum toplanma ve Tahliye yol ve yöntemleri nelerdir?

        Tahliye Tatbikatı

          Amaç: Uygulama, tüm firma çalışanlarına acil durumlarda tahliye süresini ölçmek, çalışanları acil çıkış kapıları ve toplanma bölgesi konusunda bilinçlendirmek amacıyla yapılacaktır.
       Kapsam: O gün firmada bulunan tüm çalışanlar

     Tatbikatın uygulama aşamaları:

 • Tatbikat öncesi düzenlenen eğitimde acil durum ekiplerinin görevlerinin anlatılması ve tatbikat senaryosunun kararlaştırılması
 • Alarm saatinin ve alarmı çalıştıracak kişinin belirlenmesi
 • Tatbikat yapılacağı tüm bölüm yöneticileri ve çalışanlarla paylaşılması (haberli tatbikatlarda)
 • Tatbikatın gerçekleştirilmesi ve tahliye süresinin ölçülmesi

       Uygulamalı Yangın Eğitimi

 • Neden Yangın Eğitimi
 • Yasal Mevzuat Ve Standartlar
 • Yangın Farkındalığı
 • Yangın Ve Temel Kavramlar
 • Yanma Ve Yangın Bilgisi
 • Yanıcı Maddeler
 • Yanma Çeşitleri
 • Yanma Ürünleri
 • Yangınların Sınıflandırılması
 • Yangın Nedenleri
 • Yangının Sebep Olan Etkenleri
 • Yangın Türleri
 • Yangın Yerindeki Tehlikeler
 • Yangın Önleyici Tedbirler
 • Yangın Söndürme Yöntemleri
 • Yangın Söndürme Maddeleri Ve Özellikleri
 • Yangın Söndürme Cihazları (YSC) Ve Kullanma Teknikleri
 • Otomatik Yangın Algılama Ve Söndürme Sistemleri
 • Yangın Ve İnsan Davranışı
 • Yangın Acil Durum Planı
 • Yangın Acil Durum Ekipleri
Eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.